Lagets första CD “Låtar på Bodamål”
är inspelad 1979! Som LP. Spår 1-16 är
alltså tidigare utgivna som Giga GLP-3.
Den innehåller 18 polskor, 3 valser,
2 schottis samt 3 gånglåtar.

 

 

 

 

Lagets andra och senaste CD “50 år” spelades in
i samband med vårt 50-års jubileum.

Innehåller 18 polskor (varav en i Bingsjöstil),
4 valser, 2 schottis samt 2 gånglåtar.