Egentligen är det konungens förtjänst

Lite skämtsamt kan vi dela in lagets födelse i tre
Tack och lov att – satser”.

Tack och lov att kung Gustav VI Adolf kom till Boda kyrka på sin Eriksgata hösten 1953!

Tack och lov att rättvikarna inte var i stånd att spela då, utan det blev bodingar som stod för fiolerna!

Och tack och lov att Wikmans Hans sa: ”Nu startar vi eget!”

Tidigare hade några av spelmännen i Boda varit med i Rättviks spelmanslag. Men resorna kändes långa och det fanns ju en egen låt- och danstradition i Boda.

Redan veckan efter kungabesöket hölls ett möte. 16 spelmän kom. En styrelse valdes och årsavgiften bestämdes till 5 kronor.

Till en början var fiolspelarna i laget så renläriga att inga dragspelare tilläts bli medlemmar. Dragspelare kunde dock hyras in för särskilda tillfällen. Det kunde vara vid dansspelningar eller andra gånger ”när de behövdes”.

Med tiden ändrades den inställningen. På årsmötet 1973 välkomnades dragspelaren Hjärp Erik till spelmanslaget. På samma möte lovade Erik Bergin att ta hand om lagets inköpta basfiol och försöka lära sig att spela på den. Laget beslöt då att inhandla ”Basens grunder”, en lärobok i basfiolspelandets konst. Dragspel, bas, cittra, gitarr och munspel blev självklara i laget.